Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken
Claimless verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Claimless verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– Kandidaat nummer CCV

Waarom we gegevens nodig hebben
Claimless verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
– het optreden als opleider voor Code 95 gecertificeerde opleidingen

Hoe lang we gegevens bewaren
Claimless zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is zeven jaar.

Delen met anderen
Claimless deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opleidingsovereenkomst, of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. U moet hierbij denken aan de volgende personen/bedrijven/instellingen:
– Rijscholen
– CCV/CBR
– Politie
– Inspectie Leefomgeving en Transport

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@claimless.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Claimless zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Claimless neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@claimless.nl.