Lading zekeren

Goederenvervoer over de weg is de ruggengraat van het transport en de logistiek in Europa. Om te zorgen voor een veiliger goederenvervoer over de weg, is het essentieel dat de landing op de juiste manier wordt vastgezet. Volgens een recente schatting kunnen tot 25% van de ongevallen waarbij vrachtauto’s betrokken zijn worden toegeschreven aan een gebrekkige zekering van de lading. Wettelijke normen en gezond verstand eisen dat bij iedere reis, alle ladingen die door vrachtauto’s worden vervoerd, gezekerd worden. In de training wordt, d.m.v. praktisch advies en instructies, inzicht gegeven in hoe een lading optimaal en veilig gezekerd kan worden.

Voor wie?
Beroepschauffeurs en verder alle personen die betrokken zijn bij het laden/lossen en het lading zekeren.

Resultaat
Chauffeurs krijgen inzicht in de noodzaak voor het zekeren van de lading en de wijze waarop de snel en veilig kan. Hierdoor zal het aantal schades aan de lading afnemen en de kans op ongevallen aanzienlijk verkleinen.

Inhoud
De training bestaat uit een theorie- en praktijkdeel. Tijdens de theorie worden de deelnemers interactief uitgedaagd om te reageren op foto- en filmmateriaal. De theorie wordt in het middagdeel praktisch toegepast op een aan een eigen voertuig dat ter plaatse aanwezig dient te zijn. Voorafgaand aan de training wordt een intakegesprek gepland waarbij de schadecijfers en overige informatie die van belang zijn voor de training, worden besproken.

De volgende hoofdonderwerpen zullen worden behandeld:

  • Krachten op de lading
  • Methodes en principes van lading zekeren
  • Berekenen van krachten
  • Verpakkingsmaterialen en hulpmiddelen
  • Wettelijke verantwoordelijkheid
  • Toepassen van vastzetmiddelen
  • Lading stuwen en verankeren op basis van de wettelijke eisen.

Details
Duur: 1 dag
Groepsgrootte: 20
Code CCV: U03
Uren in het kader van Richtlijn Vakbekwaamheid: 7 uur theorie