Manoeuvreren

Een substantieel aandeel van schades in de transportsector wordt vertegenwoordigd door manoeuvre-incidenten. Een percentage dat met deze training omlaag wordt gebracht. De chauffeur leert op een interactieve manier welk gedrag bijdraagt aan manoeuvreschades en vooral hoe hij op een verantwoorde wijze, veilig, risico beperkend en milieubewust met een voertuig manoeuvreert. Daarnaast wordt hij zich ervan bewust hoe hij tijdens een manoeuvre onnodige hinder of schade vermijdt.

Voor wie?
De training is bestemd voor chauffeurs en bijrijders van vrachtauto’s. trekker oplegger combinaties en vrachtauto- aanhangwagen combinaties.

Resultaat
De training geeft de deelnemers inzicht in zijn of haar oplossend vermogen om manoeuvres op een vlotte en veilige wijze uit te kunnen voeren. Hierdoor zal het aantal schades aan voertuigen, objecten en de lading afnemen en de kans op ongevallen aanzienlijk verkleinen.

Inhoud
De training bestaat uit een theorie en praktijkdeel. Het theoriedeel wordt door filmmateriaal- dat speciaal voor deze training is ontwikkeld- ondersteund, met als doel de deelnemers op een interactieve manier bewust te maken van hun rijgedrag.

Tijdens het praktijkdeel krijgen chauffeurs opdrachten bijzondere manoeuvres uit te voeren. De opdrachten doen een beroep op de creativiteit, inzicht en het probleemoplossend vermogen van de deelnemers. De bijzondere manoeuvres zullen zoveel mogelijk worden uitgevoerd op een industrieterrein, situaties nabootsend die overeenkomen met de dagelijkse werkzaamheden van de betreffende chauffeurs. De volgende opdrachten zullen tijdens de praktijk worden behandeld:

  • Koppelprocedure
  • Voertuigcontrole/ rijklaarcontrole
  • Wegrijden en stoppen
  • Recht en bocht achteruit
  • Laadperron
  • (denkbeeldige) garage
  • Rijbaan wisselen
  • Breedte- en lengtebepaling

Details
Duur: 2 dagdelen (1 dagdeel theorie -4,5- en binnen tien kalenderdagen de praktijk – 3 uur)
Groepsgrootte theorie: 20
Groepsgrootte praktijk: één op één
Code CCV: U03
Uren in het kader van Richtlijn Vakbekwaamheid: 7 uur theorie