U heeft een bedrijf waar u trots op bent. U staat aan het hoofd van een bedrijf dat letterlijk al generaties lang bestaat. Maar het kan ook dat u fleetowner bent bij een transportbedrijf met een imposant aantal vrachtauto’s.

Waarom Claimless

In beide gevallen heeft u te maken dat er schade wordt gereden. Dat is altijd vervelend want het kost tijd en geld. En natuurlijk, uw chauffeurs doen dit niet met opzet, het is toch ook beroepseer, schadevrij rijden. Maar toch gebeurt het en het kost u eigen risico en wellicht een hogere premie.

U wilt niet in een situatie komen dat u, vanwege het hoge schadeverloop, niet meer verzekerd kunt worden. Daar kunnen wij van Claimless u mee helpen. Wij helpen u met onze kennis en vaardigheden uw schadeverloop te verminderen. U blij en uw verzekeraar ook!

Nazorg

Een verkeersongeval, een overval of een andere traumatische ervaring kan lichamelijke en/of psychische schade veroorzaken. Onze trainers kunnen mensen die dit hebben meegemaakt op professionele wijze opvangen en begeleiden, zowel in de vrachtauto als daarbuiten.

Onze trainers kunnen mensen op professionele wijze opvangen en begeleiden

Indien nodig kan een ervaren integratief therapeut – tevens rijinstructeur – met uw medewerker op weg en hem praktische psychologische zorg aanbieden: een uniek concept. Door deze nazorg kunnen we erger voorkomen en verdere schade beperken. U medewerker wordt zo in staat gesteld zijn normale werkzaamheden zo spoedig mogelijk te hervatten.

Een gestroomlijnd proces

Binnen Claimless B.V. zal sprake zijn van een gestroomlijnd proces op zowel organisatorisch als administratief gebied. Daarnaast zal de klant de mogelijkheid worden geboden om een vijfjarenplan trainingen code 95 af te nemen (ontzorgen) en zal het uitgangspunt van de waardering voor de trainingen minimaal 4 zijn (schaal 1 t/m 5).

We beginnen met een intakegesprek met u en/of het managementteam. Daarna starten we een zogenaamde (BBS)Behaviour Based Safety traject op.

Het Behaviour Based Safety traject

Ons BBS-traject is een zogenaamde geknipte’ opleiding. Eén dagdeel omvat vier uur theorie schadepreventie, het tweede dagdeel bestaat uit een één-op-één praktijktraining. Tijdens de theoretische training wordt op een interactieve manier uw personeel getraind in hoe zij een duurzame gedragsverandering tot stand kunnen brengen, waardoor schades eerder uitzondering, dan regel worden.

Het praktijkdeel wordt vanaf de locatie van de transportondernemer aangeboden, mits die voldoet aan de normen die CCV daaraan stelt. Claimless BV beoordeeld of dit zo is. Tijdens het praktijkdeel wordt uw werknemer begeleidt door een gecertificeerde rijinstructeur. Daartoe werken we samen met een grote verkeersschool in Nederland.

Ons schadepreventietraining is door CCV gecertificeerd voor zeven uur praktijk bijscholing (CCV-code V06), mits uw chauffeur het complete programma (theorie en praktijk) binnen tien dagen volgt en afrond.

Op de website van het CBR kan de chauffeur bekijken welke CCV diploma’s, certificaten en nascholingsuren hij heeft behaald. Voor de bescherming van de privacy kan alleen worden ingelogd met behulp van de DigiD van de chauffeur. Klik hier om in te loggen op de website van het CBR.

Omdat uw chauffeurs na het volgen van onze training (een deel van) hun vereiste nascholingsuren krijgen bijgeschreven, is onze schadepreventietraining zowel aantrekkelijk voor u, als voor uw chauffeur.